Geachte relatie,


Goed nieuws! Gigaserver.nl bundelt haar krachten met NCS International B.V.

Gigaserver.nl is uw vertrouwde partner in ICT en uw leverancier van (customized) server configuraties van Supermicro. Daarnaast leveren wij aan u de ICT hardware gerelateerde componenten van uiteenlopende merken.


Gigaserver .nl is uniek in zijn kwaliteit en persoonlijke service. Wij zijn de afgelopen jaren flink gegroeid en om u deze service te kunnen blijven bieden gaan wij fuseren met Supermicro distributeur NCS International BV. Hierdoor bent u voor technische ondersteuning en vragen dichter bij de bron en heeft u het voordeel van de eigen-in-huis technische dienst die zowel reparaties als upgrades voor u kan verzorgen.


NCS International B.V. (NCS) is al vanaf 1988 actief op de ICT markt. En vanaf het begin dat Supermicro op de Europese markt kwam, is NCS zowel distributeur als system integrator van Supermicro producten. Daarmee heeft NCS een indrukwekkende geschiedenis waarin het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige server oplossingen centraal staat.

NCS is al sinds jaar en dag een zeer betrouwbare partner van Gigaserver.nl. Zij assisteren ons bij de assemblages, technische dienst, voorraadbeheer, specifieke server oplossingen en speciale samenstellingen van de configuraties alsmede veel dropshipment zendingen. De persoonlijke contacten met de medewerkers van NCS zijn zeer goed en altijd heel open.


Voor uw huidige en nieuwe Supermicro server oplossingen en componenten heeft u in het vervolg contact met Rob Ordelman, Edwin Teussink en Harry Nijenhuis.


Wij verwachten dat u geen hinder zult ondervinden en wij vertrouwen erop dat het enkel positieve veranderingen voor u zal brengen.


Met vriendelijke groet,


Gigaserver.nl


Martijn SchoutenDear partner,


Good news! Gigaserver.nl joins forces with NCS International B.V.


Gigaserver.nl is your trusted partner in ICT and your supplier of (customized) Supermicro server configurations. In addition, we supply you with ICT hardware related components from various brands.


Gigaserver .nl is unique in its quality and personal service. As we have grown considerably in recent years and in order to continue to offer you our service, we are collaborating with Supermicro distributor NCS International BV. This means you are closer to the source for technical support and questions and you have the advantage of our own in-house technical service that can take care of both repairs and upgrades for you.


NCS International B.V. (NCS) has been active in the ICT market since 1988. And from the very beginning Supermicro entered the European market they are distributor and system integrator of Supermicro products. NCS has built up an impressive history in which the production of high-quality server solutions is central.
NCS has been a very reliable partner of Gigaserver.nl for many years. They assist us with assemblies, technical service, stock management, specific server solutions and special compositions of the configurations as well as many drop shipments. The personal contacts with NCS employees are very good and always very open.


In future you will have contact with Rob Ordelman, Edwin Teussink and Harry Nijenhuis for your current and new Supermicro server solutions and components.


We expect there will be no inconveniences for you and we trust that it will bring only positive changes for you.


Yours sincerely,


Gigaserver.nl


Martijn Schouten