Cart:

0 item(s) - €0.00
You have no items in your shopping cart.

0

T: +31.718080130

Privacy & Disclaimer

Privacy van uw gegevens:

Vezamelt Gigaserver.nl (persoonlijke) gegevens?

Gigaserver.nl verzamelt enkel persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Gigaserver.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Gigaserver.nl heeft uw gegevens optimaal beveiligd tegen onbevoegde inzage of gebruik. Onze sites hebben veiligheidsmaatregelen om het verlies, misbruik en wijziging van uw persoonlijke informatie die onder ons beheer valt, tegen te gaan. Dit betreft het beveiligen van de server met de laatste veiligheids updates en het beveiligen van alle informatie met wachtwoorden en versleuteling van gegevens.

Geeft Gigaserver.nl informatie door aan derden?

Gigaserver.nl geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Gigaserver.nl

Verstuurt Gigaserver.nl spam?

Nee, Gigaserver.nl verstuurt zelf nooit spam, geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee.

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Indien u meer informatie wenst met betrekking tot uw gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren of de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te staken, dan wordt u verzocht om schriftelijk of per e-mail hiertoe een verzoek in te dienen. Gigaserver.nl zal zo spoedig mogelijk na ontvangst uw verzoek behandelen.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy?

Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy , de handelswijzen van onze sites of uw ervaringen met onze websites, dan kunt u contact opnemen met:

Gigaserver.nl - Bargelaan 200 - 2333 CW - Leiden - info@gigaserver.nl - Telefoon: +31 (0)71 80 80 130

Wijzigingen Privacy Statement:

Gigaserver.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer:

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Gigaserver.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Het is mogelijk dat via een site van Gigaserver.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Gigaserver.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.